Play Store
Facebook
Twitter
Instagram
YouTume
info@kstdc.co | 080-4334 4334
Page Banner

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮೈ </br> ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮೈ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್</br> ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರು

ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್
ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರು

ಶ್ರೀ ಕಾ. ಪು ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ <br/> ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಕಾ. ಪು ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ
ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ / ಹುದ್ದೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಕಾ. ಪು ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕಪಿಲ್ ಮೋಹನ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಶ್ರೀ ಡಾ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ .ವಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ .ಜಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ವ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿ. ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಹಾರಧಾಮಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಪಿ.ಸಿ. ಜಾಫರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ) ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ. ಹೇಮಲತಾ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಶ್ರೀ. ಕೆ ಜಿ ರುದ್ರಪ್ಪಯ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇಟಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ ಬೆದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ.ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ ಮಲ್ಲಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಶ್ರೀ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರೇರಣ ಬಿ.ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
Copyright © 2023 All Rights Reserved. KSTDC