Play Store
Facebook
Twitter
Instagram
YouTume
info@kstdc.co | 080-4334 4334
Page Banner

ಕಸ್ಟಮೈಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರವಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಬದುಕಲು ಬಯಸುವ ಸುಂದರವಾದ ಭಾವನೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು.

ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

  Enquiry

  ಅತಿಥಿಯ ಹೆಸರು
  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
  ಇ-ಮೇಲ್
  ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
  ತಲುಪುವ ಸ್ಥಳ
  ವಾಹನದ ಪ್ರಕಾರ
  ವಸತಿ ಪ್ರಕಾರ
  ದಿನಾಂಕದಿಂದ
  ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ
  ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ

  ಬರುವ ಸಮಯ
  ಸಂದರ್ಶಕರ ಕೌಂಟರ್
  0750064
  Copyright © 2021 All Rights Reserved. KSTDC